Тема: Фактор здравје – Влијанието на бучавата врз здравјето

Гостин: проф. д-р Гордана Ристовска, Институт за јавно здравје

Извор: Televizija 24,  11 април, 2019