5 мај – Светски ден за хигиена на рацете

5 мај – Светски ден за хигиена на рацете

Хигиената на рацете овозможува безбедна хируршка нега Република  Македонија по трет пат го одбележа  5 Мај- Светскиот  ден за хигиена на рацете. Кампањата  на Светската здравствена организација – Спаси живот- Чисти ги рацете има за цел да се одржи и…

Прочитај Повеќе
КАКО ДА СЕ ОДБЕРЕ БЕЗБЕДНА ХРАНА

КАКО ДА СЕ ОДБЕРЕ БЕЗБЕДНА ХРАНА

Одберете безбедно произведена храна која се продава во објекти кои исполнуваат услови за хигиенско чување на храната. Како на пример: пастеризирано млеко кое се чува во малопродажбата во разладен уред или стерилизирано млеко млечни производи на кои пишува дека се…

Прочитај Повеќе

ЗАБОЛУВАЊА КОИ СЕ ПРЕНЕСУВАТ ПРЕКУ ХРАНА

Заболувањата кои се пренесуваат преку храна (food borne diseases), всушност настануваат после внесување во организмот на човекот храна која е контаминирана со инфективни или токсични агенси. Предизвикувачи на овие заболувања се инфективни микроорганизми, кои во погодни услови се размножуваат во…

Прочитај Повеќе
ХИГИЕНАТА НА РАЦЕТЕ Е ЕДНОСТАВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО НА ИНФЕКЦИИ

ХИГИЕНАТА НА РАЦЕТЕ Е ЕДНОСТАВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО НА ИНФЕКЦИИ

Промотивни материјали PDF.: Флаер, Флаер АЛ., Постер1, Постер 2 Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии и заштита на пациентите од интрахоспитални инфекции.  Секој здравствен работник како и секое лице кое е  директно или…

Прочитај Повеќе