5 мај – Светски ден за хигиена на рацете

5 мај – Светски ден за хигиена на рацете

Хигиената на рацете овозможува безбедна хируршка нега Република  Македонија по трет пат го одбележа  5 Мај- Светскиот  ден за хигиена на рацете. Кампањата  на Светската здравствена организација – Спаси живот- Чисти ги рацете има за цел да се одржи и…

Прочитај Повеќе
ВИРУСЕН ХЕПАТИТИС А – „БОЛЕСТ НА НЕЧИСТИ РАЦЕ“

ВИРУСЕН ХЕПАТИТИС А – „БОЛЕСТ НА НЕЧИСТИ РАЦЕ“

Вирусниот хепатит А (епидемиски хепатитис, заразна жолтица) е акутно вирусно заразно заболување со добра прогноза, ретки компликации и со ниска смртност. Заболувањето се пренесува по фекално-орален пат. Станува збор за заразна болест која може да се појави спорадично или во…

Прочитај Повеќе

ЗАБОЛУВАЊА КОИ СЕ ПРЕНЕСУВАТ ПРЕКУ ХРАНА

Заболувањата кои се пренесуваат преку храна (food borne diseases), всушност настануваат после внесување во организмот на човекот храна која е контаминирана со инфективни или токсични агенси. Предизвикувачи на овие заболувања се инфективни микроорганизми, кои во погодни услови се размножуваат во…

Прочитај Повеќе
ХИГИЕНАТА НА РАЦЕТЕ Е ЕДНОСТАВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО НА ИНФЕКЦИИ

ХИГИЕНАТА НА РАЦЕТЕ Е ЕДНОСТАВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО НА ИНФЕКЦИИ

Промотивни материјали PDF.: Флаер, Флаер АЛ., Постер1, Постер 2 Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии и заштита на пациентите од интрахоспитални инфекции.  Секој здравствен работник како и секое лице кое е  директно или…

Прочитај Повеќе