ВЛИЈАНИЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ОТВОРЕНО – НОВА АЛАТКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК

Што е аерозагадување? Воздухот е составен од смеса на гасови (78% азот, 21% кислород, 0,09% аргон, 0,03% јаглероден диоксид, 0,07% водена пареа и други елементи во трагови). Присуството на супстанци што не влегуваат во состав на нормалниот воздух се нарекува…

Прочитај Повеќе
Како против топлотниот бран?

Како против топлотниот бран?

СИМНИ ФЛАЕР СО ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ТОПЛОТНИОТ БРАН СИМНИ ФЛАЕР СО ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ ЗА МАТИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ПРОТИВ ТОПЛОТНИОТ БРАН СИМНИ ФЛАЕР СО ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ПРОТИВ ТОПЛОТНИОТ БРАН СИМНИ ФЛАЕР СО ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ…

Прочитај Повеќе