Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 13.4.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 13.04.2020 Тестирани се вкупно 710 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, од кои позитивни се 54 или 7,6% од тестираните. Потврдените случаи се од 8…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 7.4.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 07.04.2020 Пријавени се вкупно 18 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот

Вовед Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања (SARS-CoV, MERS-CoV). На 31 декември 2019 година, Кинеските здравствени власти го известија СЗО за појава на кластер на пневмонии со…

Прочитај Повеќе