Светски ден на тоалетите-Правејќи го невидливото видливо (постер)

flaer

Светски ден на тоалетите 2022-Да го направиме невидливото видливо (флаер)

flaer