Informacion ditor për konferencën për shtyp
Dita të cilës i referohen rezultatet 26/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 226 11
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 9 0
3 Avicena (skrining) 12 1
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0
6 Sistina (privat) 38 1
7 ASHAM 4 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 289 13

 

 

Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 26/04/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 4 25 475 13 238
2 Kumanovë 5 2 13 376 17 107
3 Dibër 51 4 46
4 Shtip 34 2 20
5 Prilep 2 5 143 4 30
6 Tetovë 2 1 75 5 24
7 Strugë 1 64 12 27
8 Veles 66 3 11
9 Manastir 1 4 19 1 9
10 Ohër 1 15 0 4
11 Kavadar 5 1 2
12 Gostivar 15 1 2
13 Gjevgjeli 4 0 3
14 Strumicë 2 0 2
15 Kriva Pallankë 5 0 2
16 Radovish 4 0 4
17 Krushevë 3 1 1
18 Koçan 4 28 1 20
19 Probishtip 2 0 1
20 Demir Hisar 1 0 0
21 Makedonski Brod 2 0 0
22 Pehçevë 1 0 0
23 Vallandovë 1 0 0
24 Vinicë 2 0 0
25 Kërçovë 2 0 0
26 Negotinë* 4 0 0
Gjithsej 13 4 53 1399 65 553
*dy të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 15409 1399
1 ISHP- Virusologjia 10481 1153
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 354 25
3 Avicena (skrining) 354 26
4 Biotek (privat) 705 33
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3231 153
6 Sistina (privat) 267 9
7 ASHAM 17 1