Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 24/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 634 84 0 0 634 84
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 105 15 0 0 105 15
4 Biotek (privat) 140 5 0 0 140 5
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 164 17 0 0 164 17
6 Sistina (privat) 109 9 0 0 109 9
7 ASHAM 109 16 0 0 109 16
8 Mjekësia ligjore 5 0 0 0 5 0
9 QSHP Manastir 13 7 0 0 13 7
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1279 153 0 0 1279 153
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 55735 5592 4981 24 50754 5570
1 ISHP- Virusologjia 29837 3366 3225 22 26612 3344
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 2926 375 0 0 2926 375
4 Biotek (privat) 4627 198 0 0 4627 198
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7659 493 0 0 7659 493
6 Sistina (privat) 4095 213 0 0 4095 213
7 ASHAM 4972 708 1756 2 3216 706
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 75 3 0 0 75 3
10 QSHP Manastir 13 7 0 0 13 7

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 24.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 66 1 47 2730 442,0 94 15,2 3,4% 836 1800
2 Kumanovë 13 723 506,7 38 26,6 5,3% 417 268
3 Dibër 83 299,0 4 14,4 4,8% 48 31
4 Shtip 13 2 13 290 550,6 6 11,4 2,1% 100 184
5 Prilep 2 1 240 251,8 19 19,9 7,9% 201 20
6 Tetovë 20 1*** 3 603 301,9 43 21,5 7,1% 205 355
7 Strugë 7 2 189 278,6 26 38,3 13,8% 56 107
8 Veles 1 171 258,1 12 18,1 7,0% 129 30
9 Manastir 1 44 43,2 2 2,0 4,5% 27 15
10 Ohër 7 1 3 131 233,5 4 7,1 3,1% 20 107
11 Kavadar 1 11 25,6 1 2,3 9,1% 5 5
12 Gostivar 91 76,0 8 6,7 8,8% 31 52
13 Gjevgjeli 2 10 29,1 0 0,0 0,0% 6 4
14 Strumicë 13 13,7 1 1,1 7,7% 3 9
15 Kriva Pallankë 1 13 54,4 0 0,0 0,0% 6 7
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 1 1 63 131,3 2 4,2 3,2% 34 27
19 Probishtip 1 1 14 91,5 0 0,0 0,0% 5 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 3 20 97,5 0 0,0 0,0% 2 18
29 Kërçovë 6 16 28,0 1 1,7 6,3% 3 12
30 Prespë 12 1 85 519,8 2 12,2 2,4% 0 83
31 Negotinë* 20 85,2 0 0,0 0,0% 11 9
Gjithsej 153 6 75 5595 269,3 265 12,8 4,7% 2166 3164

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

***rasti i vdekjes nga Tetova është i datës 12.05.2020

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 416
Gazi Babë 151
Aerodrom 141
Saraj 138
Butel 136
Qendër 123
Кarposh 121
Kisella Vodë 109
Studeniçan 94
Gjorçe Petrov 88
Shuto Orizare 77
Haraçinë 51
Ilinden 32
Çuçer Sandevë 17
Petrovec 16
Sopishte 12
7
Të huaj 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 1734

 

 PDF