Informacion ditor për konferencën për shtyp
Dita të cilës i referohen rezultatet 19/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 252 19
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0
6 Sistina (privat) 11 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 263 19
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 19.4.2020 Raste të vdekjes (të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (Gjithsej)
1 Shkup 2 411 9
2 Kumanovë 9 1 338 14
3 Dibër 51 4
4 Shtip 2 34 2
5 Prilep 1 117 4
6 Tetovë 2 57 4
7 Strugë 1 55 11
8 Veles 1 59 3
9 Manastir 17 0
10 Ohër 15 0
11 Kavadar 4 1
12 Gostivar 1 13 0
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 4 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 27 1
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 0
22 Pehçevë 1 1 0
23 Kërçovë 2 0
24 Negotinë 2 0
Gjithsej 18 3 1225 54
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 12133 1226
1 ISHP- Virusologjia 8154 1033
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 278 15
3 Avicena (skrining) 276 15
4 Biotek (privat) 487 28
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 2821 128
6 Sistina (privat) 117 7