Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 12/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 584 57 0 0 584 57
2 QSHP Shkup 22 6 0 0 22 6
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 110 14 0 0 110 14
6 Sistina (privat) 140 5 0 0 140 5
7 ASHAM 97 2 0 0 97 2
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 20 4 0 0 20 4
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 973 88 0 0 973 88
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 78133 8199 4982 24 73151 8175
1 ISHP- Virusologjia 40742 4742 3226 22 37516 4720
2 QSHP Shkup 904 157 0 0 904 157
3 Avicena (skrining) 4694 604 0 0 4694 604
4 Biotek (privat) 6284 371 0 0 6284 371
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 10350 743 0 0 10350 743
6 Sistina (privat) 6413 382 0 0 6413 382
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7068 999 1756 2 5312 997
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 724 103 0 0 724 103
5 5 0 0 5 5
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 12.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 30 2 70 3878 627.9 156 25.3 4.0% 1934 1788
2 Kumanovë 8 862 604.1 44 30.8 5.1% 624 194
3 Dibër 1 151 544.0 5 18.0 3.3% 57 89
4 Shtip 13 1 6 457 867.6 9 17.1 2.0% 269 179
5 Prilep 5 4 301 315.8 20 21.0 6.6% 217 64
6 Tetovë 3 31 871 436.0 63 31.5 7.2% 516 292
7 Strugë 11 330 486.4 37 54.5 11.2% 122 171
8 Veles 1 3 203 306.4 13 19.6 6.4% 157 33
9 Manastir 1 71 69.7 2 2.0 2.8% 41 28
10 Ohër 2 227 404.6 5 8.9 2.2% 87 135
11 Kavadar 1 26 60.4 1 2.3 3.8% 7 18
12 Gostivar 1 230 192.0 16 13.4 7.0% 70 144
13 Gjevgjeli** 12 34.9 0 0.0 0.0% 10 2
14 Strumicë 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Kriva Pallankë 19 79.4 0 0.0 0.0% 10 9
16 Radovish 8 24.5 0 0.0 0.0% 4 4
17 Krushevë 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Koçan 2 77 160.5 3 6.3 3.9% 61 13
19 Probishtip 1 1 37 241.8 0 0.0 0.0% 13 24
20 Demir Hisar 8 95.5 0 0.0 0.0% 1 7
21 Makedonski Brod 8 71.4 0 0.0 0.0% 4 4
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 1 7 73.2 0 0.0 0.0% 3 4
28 Sveti Nikole 1 118 575.3 0 0.0 0.0% 7 111
29 Kërçovë 8 1 81 141.7 1 1.7 1.2% 11 69
30 Prespë 4 137 837.8 3 18.3 2.2% 57 77
31 Negotinë* 1 21 89.5 1 4.3 4.8% 18 2
Gjithsej 88 3 123 8197 394.6 384 18.5 4.7% 4326 3487

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 302
Gazi Babë 199
Кarposh 145
Butel 135
Aerodrom 162
Saraj 118
Qendër 138
Gjorçe Petrov 113
Studeniçan Vodë 116
Kisella Vodë 107
Shuto Orizare 83
12
Haraçinë 42
Ilinden 23
Çuçer Sandevë 11
Petrovec 20
Sopishte 12
Zelenikovë 15
Të huaj 6
Gjithsej 1759