Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 18/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 545 65 0 0 545 65
2 QSHP Shkup 24 1 0 0 24 1
3 Avicena (skrining) 242 7 0 0 242 7
4 Biotek (privat) 370 11 0 0 370 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 335 11 0 0 335 11
6 Sistina (privat) 184 3 0 0 184 3
7 ASHAM 94 10 0 0 94 10
8 Mjekësia ligjore 7 0 0 0 7 0
9 QSHP Manastir 72 0 0 0 72 0
10 KSIGJF 16 2 0 0 16 2
11 KGJA 13 0 0 0 13 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1902 110 0 0 1902 110
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 130840 13078 4982 24 125858 13054
1 ISHP- Virusologjia 62560 7325 3226 22 59334 7303
2 QSHP Shkup 1705 191 0 0 1705 191
3 Avicena (skrining) 9705 970 0 0 9705 970
4 Biotek (privat) 11535 603 0 0 11535 603
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 17530 1228 0 0 17530 1228
6 Sistina (privat) 12495 661 0 0 12495 661
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10327 1531 1756 2 8571 1529
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 399 7 0 0 399 7
11 QSHP Manastir 2560 359 0 0 2560 359
12 KSIGJF 656 76 0 0 656 76
13 KGJA 482 14 0 0 482 14
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 18.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 45 32 5502 890,8 228 36,9 4,1% 4357 917
2 Kumanovë 20 2 1314 920,9 59 41,3 4,5% 952 303
3 Dibër 1 1 227 817,9 7 25,2 3,1% 153 67
4 Shtip 11 20 1072 2035,2 19 36,1 1,8% 804 249
5 Prilep 3 4 373 391,3 24 25,2 6,4% 307 42
6 Tetovë 2 4 1155 578,2 74 37,0 6,4% 926 155
7 Strugë 4 529 779,6 46 67,8 8,7% 308 175
8 Veles 4 3 247 372,8 14 21,1 5,7% 205 28
9 Manastir 5 187 183,5 6 5,9 3,2% 113 68
10 Ohër 315 561,4 10 17,8 3,2% 233 72
11 Kavadar 161 374,1 2 4,6 1,2% 53 106
12 Gostivar 9 11 687 573,6 29 24,2 4,2% 362 296
13 Gjevgjeli** 31 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Strumicë 2 54 57,0 3 3,2 5,6% 26 25
15 Kriva Pallankë 30 125,4 0 0,0 0,0% 25 5
16 Radovish 38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Koçan 2 128 266,8 4 8,3 3,1% 97 27
19 Probishtip 71 464,0 0 0,0 0,0% 52 19
20 Demir Hisar 1 60 716,2 1 11,9 1,7% 23 36
21 Makedonski Brod 8 65 580,5 3 26,8 4,6% 26 36
22 Pehçevë 8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 17 130,7 2 15,4 11,8% 7 8
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 2 58 298,6 0 0,0 0,0% 15 43
26 Dellçevë 4 18 74,9 1 4,2 5,6% 4 13
27 Kratovë 15 156,8 0 0,0 0,0% 14 1
28 Sveti Nikole 3 9 264 1287,1 1 4,9 0,4% 208 55
29 Kërçovë 12 247 432,2 10 17,5 4,0% 121 116
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 36 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Gjithsej 110 2 112 13078 629,5 551 26,5 4,2% 9625 2902

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 7 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 126
Gazi Babë 116
Aerodrom 116
Karposh 92
Qendër 86
Kisella Voda 81
Butel 68
Gjorçe Petrov 64
Shuto Orizare 45
Studeniçan 30
Saraj 28
Haraçinë 17
Ilinden 12
Sopishte 10
Çuçer Sandevë 7
Petrovec 7
Zelenikovë 6
4
Të huaj 3
Gjithsej 917