Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 21/08/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 521 107 0 0 521 107
2 QSHP Shkup 23 2 0 0 23 2
3 Avicena (skrining) 210 5 0 0 210 5
4 Biotek (privat) 320 14 0 0 320 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 251 6 0 0 251 6
6 Sistina (privat) 172 3 0 0 172 3
7 LAOR 56 1 0 0 56 1
8 ASHAM 88 17 0 0 88 17
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 78 3 0 0 78 3
11 KSIGJF 9 1 0 0 9 1
12 KGJA 5 0 0 0 5 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1733 159 0 0 1733 159
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 136051 13458 4982 24 131069 13434
1 ISHP- Virusologjia 63942 7555 3226 22 60716 7533
2 QSHP Shkup 1776 196 0 0 1776 196
3 Avicena (skrining) 10394 994 0 0 10394 994
4 Biotek (privat) 12591 643 0 0 12591 643
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 18334 1249 0 0 18334 1249
6 Sistina (privat) 13073 669 0 0 13073 669
7 Laor 180 26 0 0 180 26
8 ASHAM 10581 1566 1756 2 8825 1564
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 422 7 0 0 422 7
11 QSHP Manastir 2785 370 0 0 2785 370
12 KSIGJF 689 80 0 0 689 80
13 KGJA 522 15 0 0 522 15
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 21.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 32 4 27 5615 909,1 234 37,9 4,2% 4552 829
2 Kumanovë 25   1 1355 949,6 59 41,3 4,4% 979 317
3 Dibër 1   3 237 853,9 7 25,2 3,0% 156 74
4 Shtip 8 1 8 1100 2088,4 21 39,9 1,9% 828 251
5 Prilep 7   1 391 410,2 24 25,2 6,1% 310 57
6 Tetovë 9   1 1180 590,7 75 37,5 6,4% 937 168
7 Strugë 15     544 801,8 48 70,7 8,8% 346 150
8 Veles 2   2 253 381,8 14 21,1 5,5% 210 29
9 Manastir 1   4 188 184,5 6 5,9 3,2% 133 49
10 Ohër 4     324 577,4 10 17,8 3,1% 247 67
11 Kavadar 5     168 390,4 2 4,6 1,2% 67 99
12 Gostivar 22 1 9 722 602,8 30 25,0 4,2% 382 310
13 Gjevgjeli** 5     39 113,4 0 0,0 0,0% 18 21
14 Strumicë 1     56 59,1 3 3,2 5,4% 32 21
15 Kriva Pallankë       35 146,3 0 0,0 0,0% 25 10
16 Radovish 1     39 119,6 1 3,1 2,6% 28 10
17 Krushevë     1 16 167,9 2 21,0 12,5% 14 0
18 Koçan 2   1 132 275,2 4 8,3 3,0% 98 30
19 Probishtip       73 477,1 0 0,0 0,0% 55 18
20 Demir Hisar       60 716,2 1 11,9 1,7% 29 30
21 Makedonski Brod     1 65 580,5 3 26,8 4,6% 27 35
22 Pehçevë 1     9 180,3 0 0,0 0,0% 6 3
23 Berovë 9     34 261,5 2 15,4 5,9% 7 25
24 Vallandovë       7 59,1 0 0,0 0,0% 7 0
25 Vinicë 2   1 63 324,3 0 0,0 0,0% 21 42
26 Dellçevë 4     27 112,3 1 4,2 3,7% 4 22
27 Kratovë       16 167,2 0 0,0 0,0% 14 2
28 Sveti Nikole       269 1311,4 1 4,9 0,4% 208 60
29 Kërçovë 3   13 257 449,7 10 17,5 3,9% 144 103
30 Prespë       146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë*     2 38 161,9 1 4,3 2,6% 27 10
Gjithsej 159 6 75 13458 650,4 563 27,2 4,2% 10052 2843

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 7 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 113
Gazi Babë 100
Aerodrom 99
Karposh 92
Kisella Voda 84
Qendër 81
Gjorçe Petrov 63
Butel 60
Shuto Orizare 36
Saraj 20
Studeniçan 19
Haraçinë 15
Ilinden 12
Sopishte 8
Petrovec 8
Çuçer Sandevë 6
Të huaj 4
Zelenikovë 4
4
Sopishte 1
Radishani 1
Shkup 1
Gjithsej 829