Si pjesë e përgjigjes kundër KOVID-19 në Republikën e Maqedonisë Veriore OBSH mbështet prezantimin / adaptimin e moduleve specifike të trajnimit për KOVID-19, duke përfshirë edhe trajnime për parandalimin e transmetimit të agjentëve infektues, përdorimin e duhur të paisjeve personale mbrojtëse dhe parandalimin e ndotjes në shtretërit spitalor , lëkure dhe mjedis, masa parandaluese administrative dhe masa të tjera në përputhje me udhëzimet e OBSH-së, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku I punonjësve shëndetësor nga ekspozimi ndaj COVID-19 dhe të ndertohen kapacitete per të menaxhuar rastet pozitive të tanishme, / ose valet e ardhëshme të sëmundjes.

https://obuki.zdravstvo.gov.mk