TË DHËNA PËR UDHËHEQËSIT E SEKTORËVE DHE UDHËHEQËSIT E DEPARTAMENTEVE

1.     Sektori për kontroll dhe mbikëqyrje të sëmundjeve infektive

Udhëheqës sektori:  Prim. dr. Gordana Kuzmanovska – specialist epidemiolog

Tel. 02/3125-044 lok. 104

e-mail: gordana.kuzmanovska@gmail.com

DSC_0226

 

*Departamenti për sëmundje tropikale dhe sëmundje që trajtohen në karantinë, HIV/SIDA dhe infeksione seksualisht të transmetueshme:

Udhëheqës i departamentit: Prim. dr. Zharko Karaxhovski – specialist epidemiolog

Tel. 02/3125-044 lok. 205

e-mail: zkaradzovski@gmail.com

DSC_0112

*Departamenti për mbikëqyrje të imunizimit:

Udhëheqës i departamentit: Prim. dr. Blagoja Aleksoski – specialist epidemiolog

Tel. 02/3125-044 lok. 229

e-mail: blagoja_al@yahoo.com

Др. Благоја Алексоски

 

2.     Sektori i ekologjisë shëndetësore

Udhëheqës sektori: Prof. dr. Mihaill Koçubovski – specialist i higjienës

Tel. 02/3125-044 lok. 214

e-mail: kocubov58@gmail.com

CV Проф.д-р Михаил Кочубовски

Photo-Kochubovski-I.2014

 

*Departamenti i sigurisë shëndetësore të ushqimit

Udhëheqës i departamentit: Doc. dr. Gordana Ristovska – specialist i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore

Tel. 02/3125 044 lok. 117

е-mail: ristovskagordana@gmail.com

 

 

*Departamenti i fiziologjisë dhe monitorimit të të ushqyerit

Udhëheqës i departamentit: Ass. dr. Igor Spiroski – specialist i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore

Tel. 02/3125 044 lok. 222

е-mail: i.spiroski@iph.mk

Dr. Igor Spiroski

 3.     Sektori për promovim, analizë dhe mbikëqyrje të sëmundjeve joinfektive

Udhëheqës sektori: Prof. dr. Elena Qosevska – specialist i mjekësisë sociale

Tel. 02/3125-044 lok. 230

e-mail: kosevska@yahoo.com

DSC_0235

4.     Sektori për analizë dhe kontroll të barnave

Udhëheqës sektori: Katerina Starkoska – specialist farmacist

Tel. 02/3125-044 lok. 107 02/3147-070

e-mail: k.starkoska@iph.mk

 

 

Departamenti kimiko-farmaceutik

Udhëheqës i departamentit: Doc. dr. Zorica Arsova Sarafinovska– specialist farmacist

Tel. 02/3125-044 lok. 106

e-mail: zarsova2002@yahoo.co.uk

 

 

Departamenti për analiza biologjike

Udhëheqës i departamentit: Katerina Starkoska – specialist farmacist

Tel. 02/3125-044 lok. 107; 02/3147-070

e-mail: k.starkoska@iph.mk

 

 

Departamenti për analiza biokimike

Udhëheqës i departamentit: Branisllava Janeva – specialist biolog i diplomuar

Tel. 02/3147-062

e-mail: b.janeva@iph.mk

 

 

Departamenti i kozmetologjisë

Udhëheqës i departamentit: Ollga Ortakova – specialist farmacist

Tel. 02/3125-044 lok. 118

 

Departamenti për analiza mikrobiologjike të barnave dhe produkteve kozmetike 

Udhëheqës i departamentit: Dr. Tatjana Cucullovska – specialist mikrobiolog

Tel. 02/3125-044 lok. 224

5.    Sektori i logjistikës dhe çështjeve financiaro-ligjore

Udhëheqës sektori:  Prim. dr. Vllado Spirkoski – specialist i mjekësisë sociale

Tel. 02/3125-044 lok. 125

e-mail: vladospirkoski@yahoo.com

 

 

 

*Departamenti për menaxhimin me burimet njerëzore, logjistikë dhe marrëdhënie me publikun

Udhëheqës i departamentit: Natasha Dimitrievska

Tel. 02/3125 044 lok. 126

е-mail: natdim2003@yahoo.com

DSC_0119

6.     Qendra për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publikim dhe edukim

Udhëheqës sektori:  Prim. dr. Dragana Çkaleska – Tomiq – specialist i mjekësisë sociale

Tel. 02/3125-044 lok. 232

e-mail: d.ckaleska@iph.mk

 

 

*Departamenti për edukim, publikim dhe informacion

Udhëheqës i departamentit: Dr. Vjosa Reçica- specialist i mjekësisë sociale

Tel. 02/3125 044 lok. 111

е-mail: skordsk2150@gmail.com

DSC_0231

7.  Qendra e laboratorëve referent

Udhëheqës: Doc. dr. Doc. dr. Zorica Arsova Sarafinovska– specialist farmacist

Tel. 02/3125-044 lok. 106

e-mail: zarsova2002@yahoo.co.uk

 

*Laboratori i virusologjisë dhe diagnostikës molekulare

Udhëheqës i departamentit: Mr. dr. Gollubinka Boshevska–specialist mikrobiolog

Tel. 02/3125 044 lok. 231

е-mail: golubinka@yahoo.com    golubinkavm@gmail.com

 

* Laboratori i mikrobiologjisë sanitare

Udhëheqës i departamentit: Spec. dr. Elizabeta Coneva – specialist mikrobiolog

Tel. 02/3125 044 lok. 114

е-mail: elizabetaconeva@yahoo.com

 

* Laboratori për analizë të cilësisë së ushqimit

Udhëheqës i departamentit: Dr. Biljana Çuleva

Tel. 02/3125 044 lok. 200

е-mail: bculeva@hotmail.com

 

 

* Laboratori për rrezatimin jonizues

* Laboratori i radioekologjisë

Udhëheqës i departamentit: Lidija Nikollovska – Spec. Ing. i fizikës nukleare mjekësore

Tel. 02/3125-044, lok. 120,202 dhe 220
Fax. 02/3223 354

e-mail: dozimetrija@gmail.com   radioekologija@gmail.com

 

Lidija Nikolovska