Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 26.05.2020

Janë testuar gjithsej 622 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Nga numri i përgjithshëm 251 i përkasin skriningut të targetuar në kopshtet dhe shtëpitë e pleqve në Shkup, Veles, Kumanovë dhe Koçan, me një rast pozitiv në shtëpinë e pleqve në Shkup.

Pozitive janë 25, nga 7 qytete. (Tabela 1).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 26.05.2020

 

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 14 1
Shtip 4 0
Kumanovë 2 0
Tetovë 2 1
Strugë 1 1
Veles 1 0
Prilep 1 0
Gjithsej 25 3

 

Rastet bëjnë pjesë në të gjitha grupmoshat, numër më të madh ka tek grupmosha mbi 60 vjet, me 7 raste pozitive, ndërsa sipas gjinisë 16 janë femra dhe 9 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 4 pacientë të rinj. Tek 4 persona është vërtetuar komorbiditet.

14 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 17 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 3 raste të vdekjes, në moshë nga 41-58, me simptoma dhe të shtruar në spital. Kane qenë të shtruar në KSIGJF dhe SPQ 8 Shtatori ku edhe kanë ndërruar jetë. Personat e ndjerë janë pa histori udhëtimi, njëri prej tyre ka pasur komorbiditete, ndërsa 2 kontakt me rast të konfirmuar në vend.

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 26.05.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 2.039  raste me  COVID-19 (I=98,5/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 31 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Prilep, Tetovë dhe Veles, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Dibër, Prilep, Veles dhe Kumanovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë. (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 2.039 98,5 119 5,8 5,8%
Shkup 747 120,9 27 4,4 3,6%
Kumanovë 438 307,0 21 14,7 4,8%
Prilep 211 221,4 14 14,7 6,6%
Tetovë 179 89,6 17 8,5 9,5%
Veles 128 193,2 9 13,6 7,0%
Strugë 77 113,5 16 23,6 20,8%
Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8%
Shtip 50 94,9 2 3,8 4,0%
Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5%
Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1%
Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0%
Gostivar 22 18,4 2 1,7 9,1%
Negotinë* 10 42,6 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0%
Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0%
Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0%
Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0%
Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0%
Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3%
Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0%
Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0%
Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0%
Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0%
Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0%
Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0%
Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0%
Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%
Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0%

*7 persona janë banorë të Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovë me 307,0 të sëmurë në 100 000 banorë, në Prilep është 221,4/100.000 banorë, në Veles 193,2/100.000, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, në Shkup 120,9/100.000 dhe në Strugë 113,5/100.000 banorë. Incidencë mbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Shtip, Koçan, Tetovë dhe Pehçevë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, RMV

27.5.1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 985 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 1.054 gjinisë femërore.

Morbiditeti specifik tek meshkujt është 95,0/100.000, ndërsa tek femrat 102,1/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 94 vjet (mediana – 45,0 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 446 (21,9%) I=116,4/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 147,8/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=411) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 36,3 dhe 39,6 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 83, gjegjësisht 99 raste përkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=2.039)

27.5.2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në javën e 9, ndërsa nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=2.039)

27.5.3

Nga rastet e raportuara, 26,5% (n=540) janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe me pasqyrë të lehtë klinike.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (65,6%), kollë (52,8%), plogështi (38,3%), ethe (19,8%), dhimbje koke  (14,9%), dhimbje e fytit (14,5%), vështirësi në frymëmarrje (14,9%), ndërsa 662 ose 32,5% e personave janë pa simptoma.

499 ose 75,4% prej tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë raportuar edhe 21 (1,0%) raste tek gra shtatzëna, 7 nga të cilat janë shtruar në spital. 11 prej tyre janë raste asimptomatike.

Kur bëhet fjalë për komorbiditetin, 624 (30,6%) kanë edhe sëmundje kronike, 432 vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, 142 janë me diabet, 106 janë me sëmundje kronike të mushkërive dhe  124 me sëmundje të tjera kronike. Tek personat e shtruar në spital 288 (53,3%) janë me komorbiditete.

Janë regjistruar 260 (12,8%)  raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 119 raste të vdekjes (Lt = 5,8%). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=76) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 19,8/100.000 banorë. Janë regjistruar 81 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 38 raste të vdekjes tek femrat. Tek këto, tek 87 (75,0%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=62),  diabet (n=24) dhe sëmundje të mushkërive (n=22). 9 (7,6%) e rasteve të raportuara të vdekjes kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake, ndërsa 110 (92,4%) në spital.

96 (4,7%) janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 22.04.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 1.217 (59,7%)  persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 26.463 materiale, 2.039  pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 12.789 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut

(n=26.463)

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 26.463 2.039 2.680 3 23.783 2.036
ISHP- Virusologjia 17.040 1.602 1.675 2 15.365 1.600
Fakulteti i veterinarisë (skrining) 726 71 0 0 726 71
Avicena (skrining) 686 48 0 0 686 48
Biotek (privat) 1.571 55 0 0 1.571 55
Klinika Zhan Mitrev (privat) 4.108 181 0 0 4.108 181
Sistina (privat) 878 31 0 0 878 31
ASHAM 1.454 51 1.005 1 449 50

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 450 (22,1%)  janë raste aktive, 1.470 (72,1%) persona janë të shëruar (240 prej tyre janë punonjës shëndetësorë dhe 9 shtatzëna) (Tabela 4)(Grafiku 3). Nga rastet që konsiderohen si të shëruara 309 (21,0%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 1.161 (79,0%)  kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=2.039)

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 210 510 27 747
Kumanovë 33 384 21 438
Prilep 47 150 14 211
Tetovë 70 92 17 179
Veles 40 79 9 128
Strugë 9 52 16 77
Dibër 47 4 51
Shtip 15 33 2 50
Koçan 29 2 31
Manastir 7 19 2 28
Ohër 8 15 23
Gostivar 4 16 2 22
Demir Kapija 2 5 7
Kriva Pallankë 6 6
Kavadar 4 1 5
Gjevgjeli 4 4
Radovish 4 4
Negotinë 1 2 3
Pehçevë 3 3
Vinicë 1 2 3
Krushevë 2 1 3
Strumicë 1 2 3
Kratovë 1 1 2
Probishtip 2 2
Makedonski Brod 2 2
Kërçovë 2 2
Berovë 1 1
Vallandovë 1 1
Sveti Nikole 1 1
Dellçevë 1 1
Demir Hisar 1 1
GJITHSEJ 450 1.470 119 2.039

Grafiku 3.  Shpërndarja e rasteve me  COVID-19 në RMV-së sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=2.039)

27.5.4

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Në mbledhjen e 57-të të Qeverisë që u mbajt në 26.05.2020 u vendos që nga data 27.05.2020 të shfuqizohet plotësisht  Vendimi për ndalesë dhe lëvizje të kufizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 26.05.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 5.404.512 (99.780 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 343.514 (1.486   të reja)

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 2.454.452 (59.157 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 143.739 (2.267 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 2.041.705 (16.569 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 173.213 (-1.215* raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 438.900 (11.068 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 11.293 (129 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 210.273 (9.066 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.140 (188 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 175.397 (878 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.902 (23 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 83.044 (3.042raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 2.214 (94 raste të reja)

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 27.05.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik