Departamentet në sektorin janë:

  • Departamenti për Bashkëpunim dhe Projekte Ndërkombëtare
  • Departamenti i Çështjeve Ligjore dhe të veprimtarisë normative
  • Departamenti i kontabilitetit – çështjet financiare dhe kërkesat analytics
  • Departamenti i Burimeve Njerëzore, Marrëdhënie me Publikun dhe Logjistikës
  • Departamenti i Punëve Tregtare, prokurimin dhe pagesën e kërkesave