Rekomandime për kancerin

Hulumtoni problemet kryesore Zbuloni se si prek kanceri secilin nga ne dhe si mund të ndikojmë ne të gjithë në zvogëlimin e incidencës.   Barazi në qasjen në kujdes për kancerin   Pa dallim se kush jemi apo ku jetojmë,…

Continue Reading