Светската Здравствена Организација (СЗО) издаде привремени совети за патување во врска со Респираторниот синдром на Блискиот Исток коронавирус (MERS-Cov), кој се појави во девет земји до денес.
За ова време, ризикот за аџиите во однос на стекнување на MERS-Cov заболување се смета дека е многу мал. СЗО не препорачува примена на било какви рестрикции на патување или трговски рестрикции, како ни скрининг при влез во земјите http://www.who.int/en/.

Упатство PDF