Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 25.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 667 112 0 0 667 112 17%
2 ЦЈЗ Скопје 23 2 0 0 23 2 9%
3 Авицена 138 11 0 0 138 11 8%
4 Биотек 78 11 0 0 78 11 14%
5 Жан Митрев Клиника 8 1 0 0 8 1 13%
6 Систина 99 4 0 0 99 4 4%
7 МАНУ 10 0 0 0 10 0 0%
8 Судска медицина 1 0 0 0 1 0 0%
9 ЦЈЗ Битола 35 8 0 0 35 8 23%
10 КИБФС 3 2 0 0 3 2 67%
11 ГАК 15 1 0 0 15 1 7%
12 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1077 152 0 0 1077 152 14%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 25.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 39 23 4607 745,9 188 30,4 4,1% 2484 1935
2 Куманово 20 8 987 691,7 50 35,0 5,1% 655 282
3 Дебар 8 193 695,4 6 21,6 3,1% 62 125
4 Штип 14 6 732 1389,7 12 22,8 1,6% 340 380
5 Прилеп 1 322 337,8 23 24,1 7,1% 247 52
6 Тетово 9 10 992 496,6 71 35,5 7,2% 638 283
7 Струга 13 415 611,6 43 63,4 10,4% 166 206
8 Велес 212 320,0 13 19,6 6,1% 178 21
9 Битола 5 114 111,8 2 2,0 1,8% 52 60
10 Охрид 3 262 466,9 7 12,5 2,7% 144 111
11 Кавадарци 5 38 88,3 1 2,3 2,6% 16 21
12 Гостивар 15 10 372 310,6 23 19,2 6,2% 126 223
13 Гевгелија** 3 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Струмица 4 35 37,0 3 3,2 8,6% 8 24
15 Крива Паланка 22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Радовиш 1 28 85,9 1 3,1 3,6% 4 23
17 Крушево 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Кочани 1 94 196,0 3 6,3 3,2% 67 24
19 Пробиштип 47 307,2 0 0,0 0,0% 19 28
20 Демир Хисар 2 24 286,5 0 0,0 0,0% 2 22
21 Македонски Брод 2 12 107,2 0 0,0 0,0% 4 8
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 5 25,7 0 0,0 0,0% 4 1
26 Делчево**** 3 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 1 13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Свети Николе 1 13 216 1053,0 0 0,0 0,0% 28 188
29 Кичево 2 120 210,0 5 8,7 4,2% 22 93
30 Ресен*** 143 874,5 4 24,5 2,8% 94 45
31 Неготино* 23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Вкупно 152 0 70 10086 485,5 460 22,1 4,6% 5427 4199
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****еден случај е од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 95169 10086 4982 24 90187 10062
1 ИЈЗ – Вирусологија 47302 5669 3226 22 44076 5647
2 ЦЈЗ Скопје 1166 170 0 0 1166 170
3 Авицена 6592 818 0 0 6592 818
4 Биотек 7751 448 0 0 7751 448
5 Жан Митрев Клиника 12885 971 0 0 12885 971
6 Систина 8312 476 0 0 8312 476
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 8423 1220 1756 2 6667 1218
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 264 6 0 0 264 6
11 ЦЈЗ Битола 1192 176 0 0 1192 176
12 КИБФС 379 30 0 0 379 30
13 ГАК 122 8 0 0 122 8
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
image.png