Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 30.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 447 46 118 0 329 46 градинки Тетово 4
2 ЦЈЗ Скопје 15 12 0 0 15 12 градинки Битола 4
3 Авицена 27 3 0 0 27 3 градинки Прилеп 110
4 Биотек 92 0 0 0 92 0 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 6 0 0 0 6 0 градинки Скопје 103
6 Систина 70 1 0 0 70 1
7 МАНУ 114 0 103 0 11 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 771 62 221 0 550 62
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 30.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 24 5 841 136,2 34 5,5 4,0% 540 267
2 Куманово 2 1 455 318,9 21 14,7 4,6% 389 45
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 14 76 144,3 2 3,8 2,6% 33 41
5 Прилеп 211 221,4 14 14,7 6,6% 156 41
6 Тетово 12 9 210 105,1 20 10,0 9,5% 112 78
7 Струга 4 1 84 123,8 18 26,5 21,4% 52 14
8 Велес 1 130 196,2 10 15,1 7,7% 90 30
9 Битола 1 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 3 1 1 26 21,7 3 2,5 11,5% 17 6
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 33 68,8 2 4,2 6,1% 29 2
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Вкупно 62 2 17 2226 107,1 133 6,4 6,0% 1552 541
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 29575 2226 3723 6 25852 2220
1 ИЈЗ – Вирусологија 18548 1734 2333 4 16215 1730
2 ЦЈЗ Скопје 81 15 0 0 81 15
3 Авицена 820 62 0 0 820 62
4 Биотек 1958 57 0 0 1958 57
5 Жан Митрев Клиника 4269 187 0 0 4269 187
6 Систина 1244 36 0 0 1244 36
7 МАНУ 1900 54 1390 2 510 52
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81