Карциномот на простата e втора најчеста причина за смрт кај мажите во целиот свет, веднаш по карциномот на белите дробови

Ретко се сретнува пред 40-тата година, додека кај мажите постари од 80 години е многу чест

Веројатноста за појава на карциномот на простата е голема после 50 годишна возраст

РЕДОВНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПРОСТАТА СЕ НАЈДОБРА ПРЕВЕНЦИЈА

 ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ИЗЛЕКУВАЊЕ НА КАРЦИНОМОТ НА ПРОСТАТА Е ГОЛЕМА ДОКОЛКУ ДИЈАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВИ ВО ПОЧЕТОКОТ НА ЗАБОЛУВАЊЕТО!

ФЛАЕР – РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ПРОСТАТА (МК)

 ФЛАЕР – РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ПРОСТАТА (АЛБ)

             ПРЕЗЕНТАЦИЈА- РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ПРОСТАТА (МК)