Извор: Сител ТВ, 03.08.2016

прим. д-р Жарко Караџовски, Институт за јавно здравје

Тема: Мерки за превенција за ХАЏ 2016