Овој март не претпоставувај!

Најдобро време да се започне со скрининг е пред да се појават било какви симптоми.

 

Не претпоставувај дека си премногу млад за колоректален карцином (КРК), не претпоставувај дека си сам и не претпоставувај дека не ни треба твојата поддршка за да ставиме крај на оваа болест во нашите животи.

ФЛАЕР ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (МК)

ФЛАЕР ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (АЛ)