Во лабораторијата за бактериологија и антимикробна резистенција се врши бактериолошка дијагноза на материјали по клиничка и епидемиолошка индикација. Се врши микробиолошка контрола на нежива средина: стерилност на воздух, стерилност на спори и брисеви од предмети и површини.

Особено внимание се посветува на регистрирање и следење на резистенцијата на бактериските соеви кон антимикробните средства.

Во лабораторијата се работат и бактериолошки анализи за клицоносителство на лица кои подлежат на санитарни прегледи согласно Законот за здравствена заштита на Р.Северна Македонија.

Бактериолошки услуги:

 • Бактериолошки преглед на брис од нос
 • Бактериолошки преглед на брис од грло
 • Бактериолошки преглед на брис од усна шуплина(гингиви, афти, јазик)
 • Бактериолошки преглед на спутум
 • Бактериолошки преглед на бронхолават – аеробно
 • Бактериолошки преглед на бронхолават – анаеробно
 • Бактериолошки преглед на кожни промени
 • Бактериолошки преглед на брис од очи (коњуктива)
 • Бактериолошки преглед на брис од надворешно уво
 • Бактериолошки преглед на брис од средно уво – аеробно
 • Бактериолошки преглед на брис од средно уво – анаеробно
 • Бактериолошки преглед на брис од папок
 • Бактериолошки преглед на брис од рана, изгореница, фистула –аеробно
 • Бактериолошки преглед на брис од рана, изгореница, фистула -анаеробно
 • Бактериолошки преглед на брис од браунила, канила, тубус, катетер, дрен –аеробно
 • Бактериолошки преглед на брис од браунила, канила, тубус, катетер, дрен –анаеробно
 • Бактериолошки преглед на пунктат, абцес, ексудат – ареобно
 • Бактериолошки преглед на пунктат, абцес, ексудат – анаеробно
 • Бактериолошки преглед на дијализат – аеробно
 • Бактериолошки преглед на дијализат – анаеробно
 • Хемокултура – аеробно
 • Хемокултура – анареобно
 • Бактериолошки преглед на урина
 • Бактериолошки преглед на брис од уретра
 • Бактериолошки преглед на брис од уретра на микоплазми (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 • Бактериолошки преглед на брис од вулва
 • Бактериолошки преглед на брис од вагина и цервикален канал
 • Бактериолошки преглед на брис од вагина и цервикален канал на микоплазми (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 • Бактериолошки преглед на сперма (спермограм) – аеробно
 • Бактериолошки преглед на сперма (спермограм) – анаеробно
 • Бактериолошки преглед на фецес (копрокултура)
 • Бактериолошки преглед на ректален брис
 • Серолошка идентификација на бактерии од родот на Salmonela и Shigella
 • TPHA – Treponema pallidum антитела
 • RPR – Treponema pallidum антитела
 • Francisella tularensis – слајд тест на аглутинација
 • Испитување на осетливоста на изолираните микроорганизми на антибиотици и хемиотерапевтици (антибиограм)