ATT_1429528679031_20150419_115522-1

Институтот за јавно здравје на Република Македоника учествуваше во одбележување на Европската недела за имунизација  во  организација на Министерство за здравство на РМ, во Градскот парк во Скопје каде што се делеше Календарот на имунизација.

Во септември почнува имунизација на децата во детските диспанзери со петто и шесто поливалентни вакцини.

20150419_115827-120150419_115634-1