Одделение за кодекс алиментариус и информативно тело на СПС-СТО