ОПШТИ НАСОКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ ВО БОЛНИЧКИ УСТАНОВИ

Што претставуваат интрахоспиталните инфекции? – Според СЗО, интрахоспиталните инфекции се дефинираат како: ,,Инфекции стекнати во болница, кај пациенти кои биле примени во болничка установа поради друга причина. За време на хоспитализацијата, пациентите немале знаци на инфекција, или биле во фаза…

Прочитај Повеќе