ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗДРАВСТВЕНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ЗА КАПЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК ПРЕД ПОЧЕТОК НА ЛЕТНА СЕЗОНА ЗА КАПЕЊЕ (2022)

ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗДРАВСТВЕНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ЗА КАПЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК ПРЕД ПОЧЕТОК НА ЛЕТНА СЕЗОНА ЗА КАПЕЊЕ (2022) 

Прочитај Повеќе

Светска недела на доење 1-7 август

      Светската недела на доење (WBW) е глобална кампања за подигање  на свеста и превземање акција на теми поврзани со доењето. Светската недела на доење започна со одбележување во 1992 година, со годишни теми, вклучувајќи ги и здравствените…

Прочитај Повеќе