Податоци за COVID-19 за 10.8.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 10.8.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 814 58 0 0 814 58 7%…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 03-09.08.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 03-09.08.2020 Тестирани се вкупно 9.543 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 816 нови позитивни случаи од 26 градови во државата (Табела 1),…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 9.8.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 09.8.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 433 83 0 0 433 83 19%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 8.8.2020

  Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 8/8/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 696 46 0 0 696 46…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 7.8.2020

  Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 8/7/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 868 128 0 0 868 128…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 6.8.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 8/6/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина ИЈЗ – Вирусологија 853 91 0 0 853 91 11% ЦЈЗ…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 5.8.2020

  Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 05.8.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 591 41 0 0 591 41…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 4.8.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 04.8.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 302 27 0 0 302 27 9%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 2.8.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 02.8.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 466 56 0 0 466 56 12%…

Прочитај Повеќе