Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 25/06/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 476 94 0 0 476 94 20%
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Авицена 104 11 0 0 104 11 11%
4 Биотек 69 6 0 0 69 6 9%
5 Жан Митрев Клиника 148 22 0 0 148 22 15%
6 Систина 114 9 0 0 114 9 8%
7 МАНУ 116 20 0 0 116 20 17%
8 Судска медицина 11 0 0 0 11 0 0%
9 ЦЈЗ Битола 36 1 0 0 36 1 3%
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1074 163 0 0 1074 163 15%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 25/06/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 70 2 6 2800 453.3 96 15.5 3.4% 842 1862
2 Куманово 2 1 725 508.1 38 26.6 5.2% 418 269
3 Дебар 6 89 320.7 4 14.4 4.5% 48 37
4 Штип 14 16 304 577.1 6 11.4 2.0% 116 182
5 Прилеп 2 1 242 253.9 19 19.9 7.9% 202 21
6 Тетово 25 9 628 314.4 43 21.5 6.8% 214 371
7 Струга 4 193 284.4 26 38.3 13.5% 56 111
8 Велес 2 2 173 261.1 12 18.1 6.9% 131 30
9 Битола 1 1 45 44.2 2 2.0 4.4% 28 15
10 Охрид 9 140 249.5 4 7.1 2.9% 20 116
11 Кавадарци 3 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Гостивар 11 2 102 85.2 8 6.7 7.8% 33 61
13 Гевгелија** 10 29.1 0 0.0 0.0% 6 4
14 Струмица 1 14 14.8 1 1.1 7.1% 3 10
15 Крива Паланка 2 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Крушево 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Кочани 3 1 66 137.6 2 4.2 3.0% 35 29
19 Пробиштип 14 91.5 0 0.0 0.0% 5 9
20 Демир Хисар 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26.8 0 0.0 0.0% 2 1
22 Пехчево 5 100.1 0 0.0 0.0% 3 2
23 Берово 2 15.4 0 0.0 0.0% 1 1
24 Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 2 4
25 Виница 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Свети Николе 4 24 117.0 0 0.0 0.0% 2 22
29 Кичево 16 28.0 1 1.7 6.3% 3 12
30 Ресен 4 1 1 89 544.3 3 18.3 3.4% 1 85
31 Неготино* 20 85.2 0 0.0 0.0% 11 9
Вкупно 163 3 40 5758 277.2 268 12.9 4.7% 2206 3284
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 56809 5755 4981 24 51828 5733
1 ИЈЗ – Вирусологија 30313 3460 3225 22 27088 3438
2 ЦЈЗ Скопје 776 148 0 0 776 148
3 Авицена 3030 386 0 0 3030 386
4 Биотек 4696 204 0 0 4696 204
5 Жан Митрев Клиника 7807 515 0 0 7807 515
6 Систина 4209 222 0 0 4209 222
7 МАНУ 5088 728 1756 2 3332 726
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 86 3 0 0 86 3
10 ЦЈЗ Битола 49 8 0 0 49 8

 

image (10)

 

PDF