Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 01.8.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 1058 133 0 0 1058 133 13%
2 ЦЈЗ Скопје 23 1 0 0 23 1 4%
3 Авицена 134 5 0 0 134 5 4%
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6 Систина 114 11 0 0 114 11 10%
8 МАНУ 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 72 15 0 0 72 15 21%
11 КИБФС 6 1 0 0 6 1 17%
12 ГАК 12 0 0 0 12 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1419 166 0 0 1419 166 12%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 01.8.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 47 1 98 4901 793,5 205 33,2 4,2% 3324 1372
2 Куманово 17 17 1083 759,0 52 36,4 4,8% 768 263
3 Дебар 1 206 742,2 7 25,2 3,4% 81 118
4 Штип 23 1 25 859 1630,8 15 28,5 1,7% 416 428
5 Прилеп 333 349,4 24 25,2 7,2% 256 53
6 Тетово 12 1057 529,1 73 36,5 6,9% 747 237
7 Струга 7 456 672,1 44 64,8 9,6% 210 202
8 Велес 225 339,6 13 19,6 5,8% 190 22
9 Битола 1 1 8 143 140,3 5 4,9 3,5% 74 64
10 Охрид 3 277 493,7 7 12,5 2,5% 181 89
11 Кавадарци 9 70 162,7 1 2,3 1,4% 16 53
12 Гостивар 15 15 465 388,2 24 20,0 5,2% 172 269
13 Гевгелија** 1 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Струмица 1 37 39,1 3 3,2 8,1% 13 21
15 Крива Паланка 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Радовиш 2 29 88,9 1 3,1 3,4% 7 21
17 Крушево 16 167,9 2 21,0 12,5% 5 9
18 Кочани 104 216,8 4 8,3 3,8% 76 24
19 Пробиштип 1 53 346,4 0 0,0 0,0% 34 19
20 Демир Хисар 1 33 393,9 0 0,0 0,0% 6 27
21 Македонски Брод 10 36 321,5 1 8,9 2,8% 4 31
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 5 38,5 1 7,7 20,0% 3 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 2 18 92,7 0 0,0 0,0% 4 14
26 Делчево**** 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 14 146,3 0 0,0 0,0% 6 8
28 Свети Николе 2 12 224 1092,0 0 0,0 0,0% 59 165
29 Кичево 12 1 3 172 300,9 9 15,7 5,2% 58 105
30 Ресен*** 4 146 892,9 4 24,5 2,7% 116 26
31 Неготино* 2 27 115,0 1 4,3 3,7% 19 7
Вкупно 166 4 185 11054 532,1 497 23,9 4,5% 6882 3675
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 105357 11054 4982 24 100375 11030
1 ИЈЗ – Вирусологија 51972 6197 3226 22 48746 6175
2 ЦЈЗ Скопје 1344 182 0 0 1344 182
3 Авицена 7440 874 0 0 7440 874
4 Биотек 8466 476 0 0 8466 476
5 Жан Митрев Клиника 14199 1070 0 0 14199 1070
6 Систина 9341 529 0 0 9341 529
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 9013 1310 1756 2 7257 1308
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 306 7 0 0 306 7
11 ЦЈЗ Битола 1620 245 0 0 1620 245
12 КИБФС 475 41 0 0 475 41
13 ГАК 296 11 0 0 296 11
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
image.png